Tuyển gia sư

Tuyển giáo viên dạy nhạc tại tp HCM

Giáo viên dạy guitar tại tp HCM

 

 YÊU CẦU: Sinh viên hoặc giáo viên có trình độ và chuyên môn về Guitar, có kinh nghiệm giảng dạy

GIỚI TÍNH: Nam hoặc Nữ

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Tại tp.HCM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

– Dạy bán thời gian trong tuần…xem tiếp

 

 


Tuyển giáo viên dạy nhạc tại tp HCM

Giáo viên dạy Piano tại tp HCM

 

 *YÊU CẦU: Sinh viên hoặc giáo viên có trình độ và chuyên môn về Piano, có kinh nghiệm giảng dạy

*GIỚI TÍNH: Nam hoặc Nữ

 *ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Tại tp.HCM

 *MÔ TẢ CÔNG VIỆC:…xem tiếp


 

Tuyển giáo viên dạy nhạc tại tp HCM

Giáo viên dạy đàn Violin tại tp HCM

 

*YÊU CẦU: Sinh viên hoặc giáo viên có trình độ và chuyên môn về Violin, có kinh nghiệm giảng dạy

*GIỚI TÍNH: Nam hoặc Nữ

 *ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Tại tp.HCM

 *MÔ TẢ CÔNG VIỆC:…xem tiếp

Tuyển giáo viên dạy nhạc tại tp HCM

Giáo viên dạy Thanh nhạc tại tp HCM

*YÊU CẦU: Sinh viên hoặc giáo viên có trình độ và chuyên môn về Thanh Nhạc, có kinh nghiệm giảng dạy

*GIỚI TÍNH: Nam hoặc Nữ

 *ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Tại tp.HCM

 *MÔ TẢ CÔNG VIỆC:…xem tiếp